EU-bidrag


Tjockö Butik och Krog har sökt och fått beviljat ett investeringsbidrag hos Jordbruksverket. Investeringen gäller den nya kompressorn till frysrummet. Utan bidraget hade det blivit en ytterst kännbar kostnad för oss.
Stödet från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


Denna sida uppdaterades senast 2017-09-13 8:18 .