EU-bidrag till ombyggnad/renovering av Öbutiken


Tjockö Butik och Krog har sökt och fått beviljat ett investeringsbidrag hos Jordbruksverket via Länsstyrelsen i Stockholm.
Investeringen gäller bl.a. nya frysar och kylar som bidrar till minskad energiåtgång.
Stödet från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Bidraget som täcker merparten av projektkostnaden innehåller arbetskostnad, nya kylar och frysar och en del annan materiel som behövs för arbetet.
Dessutom görs en del av frivilliga krafter (Fixargruppen).

I projektet ingår:

Ombyggnad/renovering av butiken
Nya kylar och frysar med förbättrade energidata.

Under projektets genomförande flyttas Öbutikens verksamhet till Ökrogens lokaler.

Denna sida uppdaterades senast 2023-06-28 18:13 .