Styrelse

Vid bolagsstämma i Tjockö Butik och Krog AB den 2 april 2018 omvaldes hela styrelsen. Styrelsen består av följande personer, som sedan fördelat funktionerna inom sig enligt:

Lars Gustafsson (ordförande)
Renée Eklind (sekreterare)
Gun Sjöblom (kassör)
Calle Marthin (ledamot)
Agnetha Gustafsson (ledamot)

med suppleanterna:

Hans Schedin
Hans-Åke Ramdén

Som revisor valdes Thomas Jerndal från BDO

Nyemission i Tjockö Butik och Krog AB (TBK)

Erbjudande
Styrelsen fick av årsstämman den 2 april rätt att erbjuda icke-aktieägare, som har anknytning till Tjockö, att teckna de aktier i emissionen som inte tecknas av aktieägare. Du har nu möjlighet att teckna aktier i TBK. Aktierna har ett värde av en krona och säljs i poster om 500 st.

Är du intresserad, läs i följande dokument som har mer information, och följ anvisningarna där. Du hittar även samma dokument i pappersform i Öbutiken. Observera att köpet av aktierna måste vara klart senast 30 juni 2018.

Årsstämman 2 april 2018 kl 10.30.

Kallelse till årsstämman hittar du här.
Denna kallelse skall tidigare ha kommit med vanlig post till alla aktieägare.

Årsredovisning i original hittar du här.
Den innehåller både förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för 2017

Protokoll från årsstämman finns här.

För information bifogas också Tjockö Butik och Krog ABs bolagsordning som du finner här.

Denna sida uppdaterades senast 2018-06-18 16:37 .