Styrelse

Vid bolagsstämma i Tjockö Butik och Krog AB den 22 april 2019 valdes följande personer till styrelse. Dessa har sedan fördelat funktionerna inom sig enligt:

Namn Telefon
Email
 
Lars Gustafsson (ordförande, omval) 0734-36 26 30
lars@
tjocko.se

Renée Eklind (sekreterare, omval)

0708-20 45 55
renee@
tjocko.se
Gun Sjöblom (ekonomi, omval) 0707-88 84 84
gun@
tjocko.se
Agnetha Gustafsson (ledamot, omval) 0704-15 25 30
agnetha@
tjocko.se
Hans-Åke Ramdén (ledamot, nyval) 0708-12 48 16
hans-ake@
tjocko.se
       
med suppleanterna:      
Hans Schedin (omval) 0706-33 93 89
hans@
tjocko.se
Sture Wikman (nyval) 0722-21 08 92
sture@
tjocko.se

Som revisor valdes Thomas Jerndal från BDO

***************************************************************************************************

Vid årsstämman kom på förslag upp att de som vill och kan skulle kunna hjälpa till med olika uppgifter som behöver fixas i Öbutiken och Ökrogen..
Samordnande för dessa fixaraktiviteter blev:

Elisabeth Lindqvist 0706-92 80 06
elisabeth@
tjocko.se

Se mer under fliken Om oss / Fixargrupp

Denna sida uppdaterades senast 2019-06-07 9:10 .